ELOKIN NEEUQ

13-01:13 sbrevorP—

.efil reh fo syad eht lla live ton dna doog mih od lliw ehS
.liops fo deen on evah llahs eh taht os ,reh ni tsurt ylefas htod dnabsuh reh fo traeh ehT
.seibur evoba raf si ecirp reh rof ?namow suoutriv a dnif nac ohW

Advertisements